Prof. Dr. med. Lars Bullinger

Director of the Medical Department
Division of Hematology, Oncology, and Tumor Immunology
Charité - Universitätsmedizin Berlin
Augustenburger Platz 1
13353 Berlin
Tel: +49 30 450 553 111
Fax: +49 30 450 553 914

https://haema-onko-cvk.charite.de/forschung/arbeitsgruppen/ag_bullinger/